Dienen we zelf dranken te voorzien?

Er zijn voldoende frigo’s aanwezig. Bij bedrijven kunnen we op aanvraag wel de frigo vullen met enkele dranken.

Terug naar overzicht